Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Status prawny
•  Przedmiot działalności
•  Majątek i forma własności
•  Budżet RIO
•  Podstawy prawne działalności RIO
•  Struktura organizacyjna Izby
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Przetargi i sprzedaż zbędnego sprzętu
•  Oferty pracy
  Działalność informacyjno - szkoleniowa
•  Działalność informacyjna
•  Działalność szkoleniowa
•  Informacje o szkoleniach
  Działalność kontrolna
•  Informacje
•  Kontrole przeprowadzone
•  Kontrole koordynowane
•  Uchwały w/s zastrzeżeń
  Działalność nadzorcza
•  Rozstrzygnięcia Kolegium Izby
•  Uchwały unieważnione
•  Wyroki WSA i NSA w sprawach skarg na uchwały Kolegium Izby
  Działalność opiniodawcza
•  Wyniki działalności opiniodawczej
•  Opinie negatywne
  Raporty
•  Raporty o stanie gospodarki finansowej jst (na post. art.10 ustawy o RIO)
  Regionalna Komisja Orzekająca
•  Regionalna Komisja Orzekająca o n.d.f.p. przy RIO w Olsztynie
  Komisja d/s kontrasygnat
•  Komisja do rozpatrywania spraw dotyczących powiadomień przez skarbnika (gł. księgowego budżetu jst) o przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

1152856
od 01 czerwca 2004

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9
10-950 Olsztyn
tel. (89) 523-27-14
fax (89) 527-08-86

E-mail : olsztyn@rio.gov.pl

Witryna WWW: http://www.olsztyn.rio.gov.pl

NIP : 739-10-53-859

REGON: 510131871

 

Zespół Zamiejscowy Elbląg

ul. Czerwonego Krzyża 2
82-300 Elbląg
tel. (55) 235-44-48
fax (55) 235-57-71

E-mail : elblag@olsztyn.rio.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.