Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Status prawny
•  Przedmiot działalności
•  Majątek i forma własności
•  Budżet RIO
•  Podstawy prawne działalności RIO
•  Struktura organizacyjna Izby
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Przetargi i sprzedaż zbędnego sprzętu
•  Oferty pracy
  Działalność informacyjno - szkoleniowa
•  Działalność informacyjna
•  Działalność szkoleniowa
•  Informacje o szkoleniach
  Działalność kontrolna
•  Informacje
•  Kontrole przeprowadzone
•  Kontrole koordynowane
•  Uchwały w/s zastrzeżeń
  Działalność nadzorcza
•  Rozstrzygnięcia Kolegium Izby
•  Uchwały unieważnione
•  Wyroki WSA i NSA w sprawach skarg na uchwały Kolegium Izby
  Działalność opiniodawcza
•  Wyniki działalności opiniodawczej
•  Opinie negatywne
  Raporty
•  Raporty o stanie gospodarki finansowej jst (na post. art.10 ustawy o RIO)
  Regionalna Komisja Orzekająca
•  Regionalna Komisja Orzekająca o n.d.f.p. przy RIO w Olsztynie
  Komisja d/s kontrasygnat
•  Komisja do rozpatrywania spraw dotyczących powiadomień przez skarbnika (gł. księgowego budżetu jst) o przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

1147556
od 01 czerwca 2004
Działalność kontrolna » Kontrole przeprowadzone Wersja do druku

Wystąpienia pokontrolne w 2013 r.

Zestawienie wystąpień pokontrolnych w 2013 r.

L.p.

Znak sprawy

Adresat wystąpienia

Uwagi

Nazwa pliku załącznika

1.

R.I.O.II.600-104/2012

Burmistrz Miasta Szczytno

kompleksowa

UM Szczytno.doc

2.

R.I.O.II.600-5/2013

Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Węgorzewie

doraźna

ZOE-A SiP Węgorzewo.doc

3.

R.I.O.II.600-6/2013

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Węgorzewie

doraźna

SP Nr 2 Węgorzewo.doc

4.

R.I.O.II.600-1/2013

Burmistrz Miasta i Gminy Węgorzewo

kompleksowa

UMiG Węgorzewo.docx

5.

R.I.O.II.600-2/2013

Wójt Gminy Kolno

kompleksowa

UG Kolno.doc

6.

R.I.O.II.600-3/2013

Burmistrz Miasta i Gminy Olecko

kompleksowa

UMiG Olecko.docx

7.

R.I.O.II.600-4/2013

Wójt Gminy Piecki

kompleksowa

UG Piecki.doc

8.

R.I.O.II.600-13/2013

Wójt Gminy Kurzętnik

kompleksowa

UG Kurzętnik.doc

9.

R.I.O.II.600-23/2013

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lubawskim

doraźna

SP Brzozie Lubawskie.doc

10.

R.I.O.II.600-24/2013

Dyrektor Zespołu Szkół w Kurzętniku

doraźna

ZS Kurzętnik.doc

11.

R.I.O.II.600-17/2013

Wójt Gminy Górowo Iławeckie

kompleksowa

UG Górowo Iławeckie.doc

12.

R.I.O.II.600-16/2013

Wójt Gminy Milejewo

kompleksowa

UG Milejewo.doc

13.

R.I.O.II.600-25/2013

Przewodniczący Związku Gmin "Ekowod" w Bartoszycach

kompleksowa

ZG Ekowod Bartoszyce.doc

14.

R.I.O.II.600-37/2013

Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Biskupcu

doraźna

GZOS Biskupiec.doc

15.

R.I.O.II.600-38/2013

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Biskupcu

doraźna

SP Biskupiec.doc

16.

R.I.O.II.600-22/2013

Burmistrz Miasta i Gminy Gołdap

problemowa

UMiG Gołdap.doc

17.

R.I.O.II.600-7/2013

Wójt Gminy Stawiguda

kompleksowa

UG Stawiguda.doc

18.

RIO.II.600-18-2013

Burmistrz Miasta Mrągowa

kompleksowa

UM Mrągowo.doc

19.

RIO.II.600-21-2013

Burmistrz Miasta i Gminy Gołdap

kompleksowa

UMiG Gołdap-1.doc

20.

RIO.II.600-29-2013

Burmistrz Miasta Braniewo

kompleksowa

UM Braniewo.doc

21.

RIO.II.600-30-2013

Burmistrz Miasta i Gminy Pisz

kompleksowa

UMiG Pisz.doc

22.

RIO.II.600-33-2013

Wójt Gminy Biskupiec

kompleksowa

UG Biskupiec.doc

23.

RIO.II.600-35-2013

Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie

kompleksowa

UM Górowo Iławeckie.doc

24.

RIO.II.600-48-2013

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Górowie Iławeckim

doraźna

SP Nr 2 Górowo Iławeckie.doc

25.

RIO.II.600-31-2013

Wójt Gminy Dywity

kompleksowa

UG Dywity.doc

26.

RIO.II.600-39-2013

Wójt Gminy Świętajno

kompleksowa

UG Świętajno.doc

27.

RIO.II.600-41-2013

Wójt Gminy Srokowo

kompleksowa

UG Srokowo.doc

28.

RIO.II.600-44-2013

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary

kompleksowa

UMiG Młynary.doc

29.

RIO.II.600-56-2013

Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Białutach

doraźna

SP Białuty.doc

30.

RIO.II.600-59-2013

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Rucianym - Nidzie

doraźna

SP Nr 2 Ruciane-Nida.doc

31.

RIO.II.600-47/2013

Wójt Gminy Iłowo - Osada

kompleksowa

UG Iłowo-Osada.doc

32.

RIO.II.600-50/2013

Burmistrz Miasta i Gminy Korsze

kompleksowa

UMiG Korsze.doc

33.

RIO.II.600-60/2013

Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Wiatrowcu

doraźna

SP Wiatrowiec.doc

34.

RIO.II.600-70/2013

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego  nr 1 w Ostródzie

doraźna

LO Nr 1 Ostróda.doc

35.

RIO.II.600-54/2013

Wójt Gminy Wydminy

kompleksowa

UG Wydminy.doc

36.

RIO.II.600-46/2013

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

kompleksowa

UMiG Ruciane-Nida.doc

37.

RIO.II.600-53/2013

Burmistrz Miasta i Gminy Sępopol

kompleksowa

UMiG Sępopol.doc

38.

RIO.II.600-64/2013

Wójt Gminy Barciany

kompleksowa

UG Barciany.doc

39.

RIO.II.600-65/2013

Wójt Gminy Elbląg

kompleksowa

UG Elbląg.doc

40.

RIO.II.600-76/2013

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Nowego Miasta Lubawskiego    

doraźna

GZO Nowe Miasto Lubawskie.doc

41.

RIO.II.600-77/2013

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radomnie

doraźna

SP Radomno.doc

42.

RIO.II.600-78/2013

Dyrektor Biura Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Prostki

doraźna

BOES Prostki.doc

43.

RIO.II.600-90/2013

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Godkowie

doraźna

SP Godkowo.doc

44.

RIO.II.600-45/2013

Burmistrz Miasta i Gminy Pisz

problemowa

UMiG Pisz-1.doc

45.

RIO.II.600-93/2013

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goryniu

doraźna

SP Goryń.doc

46.

RIO.II.600-66/2013

Zarząd Powiatu Ostródzkiego

kompleksowa

ZP Ostróda.doc

47.

RIO.II.600-86/2013

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie

doraźna

NSP Dylewo.doc

48.

RIO.II.600-86/2013

Wójt Gminy Grunwald

doraźna

UG Grunwald.doc

49.

RIO.II.600-89/2013

Dyrektor Zespołu Szkół w Biskupcu

doraźna

ZS Biskupiec.doc

50.

RIO.II.600-92/2013

Dyrektor Zespołu Szkół w Kisielicach

doraźna

ZS Kisielice.doc

51.

RIO.II.600-96/2013

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Budrach

doraźna

SP Budry.doc

52.

RIO.II.600-67/2013

Wójt Gminy Jedwabno

kompleksowa

UG Jedwabno.doc

53.

RIO.II.600-69/2013

Wójt Gminy Prostki

kompleksowa

UG Prostki.doc

54.

RIO.II.600-68/2013

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie

kompleksowa

UG Nowe Miasto Lubawskie.doc

55.

RIO.II.600-11/2013

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork

kompleksowa

UMiG Frombork.doc

56.

RIO.II.600-80/2013

Wójt Gminy Godkowo

kompleksowa

UG Godkowo.doc

57.

RIO.II.600-74/2013

Wójt Gminy Budry

kompleksowa

UG Budry.doc

58.

RIO.II.600-83/2013

Zarząd Powiatu Olsztyńskiego

problemowa

ZP Olsztyn.doc

59.

RIO.II.600-84/2013

Wójt Gminy Banie Mazurskie

kompleksowa

UG Banie Mazurskie.doc

60.

RIO.II.600-36/2013

Wójt Gminy Dywity

problemowa

UG Dywity-1.doc

61.

RIO.II.600-51/2013

Burmistrz Miasta i Gminy Korsze

problemowa

UMiG Korsze-1.doc

62.

RIO.II.600-71/2013

Zarząd Powiatu Ostródzkiego

problemowa

ZP Osróda-1.doc

63.

RIO.II.600-87/2013

Zarząd Województwa Warmińsko-mazurskiego

problemowa

ZW Warminsko- Mazurskie.doc

64.

RIO.II.600-81/2013

Wójt Gminy Budry

problemowa

UG Budry-1.doc

65.

RIO.II.600-82/2013

Zarząd Powiatu Olsztyńskiego

kompleksowa    

ZP Olsztyn-1.doc

66.

RIO.II.600-105/2013

Dyrektor Biura Obsługi Szkół w Wieliczkach

doraźna

BOS Wieliczki.doc

67.

RIO.II.600-85/2013

Burmistrz Miasta i Gminy Kisielice

kompleksowa

UMiG Kisielice.doc

68.

RIO.II.600-99/2013

Wójt Gminy Wieliczki

kompleksowa

UG Wieliczki.doc

69.

RIO.II.600-12/2013

Wójt Gminy Rybno

kompleksowa

UG Rybno.doc

70.

RIO.II.600-95/2013

 Zarząd Powiaty Elbląskiego

kompleksowa

ZP Elbląg.doc

71.

RIO.II.600-98/2013

Wójt Gminy Lelkowo

kompleksowa

UG Lelkowo.doc

72.

RIO.II.600-101/2013

Wójt Gminy Mrągowo

kompleksowa

UG Mrągowo.doc

73.

RIO.II.600-100/2013

Wójt Gminy Kruklanki

kompleksowa

UG Kruklanki.doc

74.

RIO.II.600-97/2013

Burmistrz Miasta i Gminy Bisztynek

kompleksowa

UMiG Bisztynek.doc

Załączone dokumenty
  UMiG Węgorzewo (149.5kB) pobierz    
  UG Kolno (161kB) pobierz pokaż
  UMiG Olecko (149.6kB) pobierz    
  UG Piecki (291kB) pobierz pokaż
  UG Kurzętnik (170.5kB) pobierz pokaż
  ZOE-A SiP Węgorzewo (142kB) pobierz pokaż
  SP Brzozie Lubawskie (142kB) pobierz pokaż
  UM Szczytno (326kB) pobierz pokaż
  SP Nr 2 Węgorzewo (142.5kB) pobierz pokaż
  ZS Kurzętnik (143kB) pobierz pokaż
  UG Milejewo (338kB) pobierz pokaż
  UG Górowo Iławeckie (286kB) pobierz pokaż
  ZG Ekowod Bartoszyce (287kB) pobierz pokaż
  GZOS Biskupiec (143kB) pobierz pokaż
  SP Biskupiec (141.5kB) pobierz pokaż
  UMiG Gołdap (149.5kB) pobierz pokaż
  UG Stawiguda (342.5kB) pobierz pokaż
  UM Mrągowo (145kB) pobierz pokaż
  UMiG Gołdap-1 (158.5kB) pobierz pokaż
  UM Braniewo (298.5kB) pobierz pokaż
  UMiG Pisz (320.5kB) pobierz pokaż
  UG Biskupiec (161.5kB) pobierz pokaż
  UM Górowo Iławeckie (285.5kB) pobierz pokaż
  SP Nr 2 Górowo Iławeckie (141kB) pobierz pokaż
  UG Dywity (341kB) pobierz pokaż
  UG Srokowo (290kB) pobierz pokaż
  UG Świętajno (281.5kB) pobierz pokaż
  UMiG Młynary (301.5kB) pobierz pokaż
  SP Białuty (262.5kB) pobierz pokaż
  SP Nr 2 Ruciane-Nida (142.5kB) pobierz pokaż
  UG Iłowo-Osada (170.5kB) pobierz pokaż
  UMiG Korsze (325kB) pobierz pokaż
  SP Wiatrowiec (141kB) pobierz pokaż
  LO Nr 1 Ostróda (144kB) pobierz pokaż
  UG Wydminy (155kB) pobierz pokaż
  UMiG Ruciane-Nida (342kB) pobierz pokaż
  UMiG Sępopol (297kB) pobierz pokaż
  UG Barciany (271.5kB) pobierz pokaż
  UG Elbląg (313.5kB) pobierz pokaż
  GZO Nowe Miasto Lubawskie (142kB) pobierz pokaż
  SP Radomno (141.5kB) pobierz pokaż
  BOES Prostki (142.5kB) pobierz pokaż
  SP Godkowo (262.5kB) pobierz pokaż
  UMiG Pisz-1 (153.5kB) pobierz pokaż
  SP Goryń (143kB) pobierz pokaż
  ZP Ostróda (294.5kB) pobierz pokaż
  NSP Dylewo (267.5kB) pobierz pokaż
  UG Grunwald (264kB) pobierz pokaż
  ZS Biskupiec (142.5kB) pobierz pokaż
  ZS Kisielice (142.5kB) pobierz pokaż
  SP Budry (143kB) pobierz pokaż
  UG Jedwabno (296.5kB) pobierz pokaż
  UG Prostki (157kB) pobierz pokaż
  UG Nowe Miasto Lubawskie (193.5kB) pobierz pokaż
  UMiG Frombork (315.5kB) pobierz pokaż
  UG Godkowo (287kB) pobierz pokaż
  UG Budry (279.5kB) pobierz pokaż
  ZP Olsztyn (144kB) pobierz pokaż
  UG Banie Mazurskie (281.5kB) pobierz pokaż
  UG Dywity-1 (262kB) pobierz pokaż
  UMiG Korsze-1 (286kB) pobierz pokaż
  ZP Ostróda-1 (273.5kB) pobierz pokaż
  ZW Warmińsko-Mazurskie (275kB) pobierz pokaż
  ZP Olsztyn-1 (170.5kB) pobierz pokaż
  UMiG Kisielice (313kB) pobierz pokaż
  UG Budry-1 (141.5kB) pobierz pokaż
  BOS Wieliczki (142.5kB) pobierz pokaż
  UG Wieliczki (271.5kB) pobierz pokaż
  UG Rybno (289.5kB) pobierz pokaż
  ZP Elbląg (172.5kB) pobierz pokaż
  UG Lelkowo (303kB) pobierz pokaż
  UG Mrągowo (194.5kB) pobierz pokaż
  UG Kruklanki (162kB) pobierz pokaż
  UMiG Bisztynek (309kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: WKGF, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Dariusz Golonka, Data wprowadzenia: 2013-04-23 13:42:15, Zatwierdził do publikacji: Z-ca Prezesa Izby, Data publikacji 2013-04-23 13:43:15, Ostatnia zmiana: 2014-07-07 13:20:19, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 4224