Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Status prawny
•  Przedmiot działalności
•  Majątek i forma własności
•  Budżet RIO
•  Podstawy prawne działalności RIO
•  Struktura organizacyjna Izby
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Przetargi i sprzedaż zbędnego sprzętu
•  Oferty pracy
  Działalność informacyjno - szkoleniowa
•  Działalność informacyjna
•  Działalność szkoleniowa
•  Informacje o szkoleniach
  Działalność kontrolna
•  Informacje
•  Kontrole przeprowadzone
•  Kontrole koordynowane
•  Uchwały w/s zastrzeżeń
  Działalność nadzorcza
•  Rozstrzygnięcia Kolegium Izby
•  Uchwały unieważnione
•  Wyroki WSA i NSA w sprawach skarg na uchwały Kolegium Izby
  Działalność opiniodawcza
•  Wyniki działalności opiniodawczej
•  Opinie negatywne
  Raporty
•  Raporty o stanie gospodarki finansowej jst (na post. art.10 ustawy o RIO)
  Regionalna Komisja Orzekająca
•  Regionalna Komisja Orzekająca o n.d.f.p. przy RIO w Olsztynie
  Komisja d/s kontrasygnat
•  Komisja do rozpatrywania spraw dotyczących powiadomień przez skarbnika (gł. księgowego budżetu jst) o przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

1154178
od 01 czerwca 2004
Regionalna Komisja Orzekająca » Regionalna Komisja Orzekająca o n.d.f.p. przy RIO w Olsztynie Wersja do druku

Regionalna Komisja Orzekająca

 

Regionalna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

 

W skład Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie wchodzą :

 

1.      Przewodniczący   JANUSZ FACON — od 01 sierpnia 2013 r.

Członkowie:

1.      Barbara Leśniewska od 15 września 2013 r.

2.      Krzysztof Mościbrocki — od 15 września 2013 r

3.      Zenona Nowak — od 15 września 2013 r.

4.      Bogumił Pliszka — od 15 września 2013 r.

5.      Katarzyna Grochowska-Leśniarek — od 15 września 2013 r.

6.      Arkadiusz Zaczek — od 15 września 2013 r.

 

Zasady postępowania Regionalnej Komisji Orzekającej określa Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 168/ oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 lipca 2005 r. w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełnienia funkcji oskarżyciela /Dz. U. Nr 136, poz. 1143/.

 


Informację wytworzył: Biuro Izby, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Dariusz Golonka, Data wprowadzenia: 2013-09-30 13:09:16, Zatwierdził do publikacji: Dariusz Golonka, Data publikacji 2013-09-30 13:15:12, Ostatnia zmiana: 2015-03-30 14:22:10, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2978